Välkommen till

Torsåker

 

Bodåsgruvan

 

Den första malmbrytningen i Bodås skedde mellan åren 1857 till 1864.

Sandvikens järnverk AB som hade haft problem med transporterna av malm, mutade in området år 1931 för att undersöka om man kunde skaffa malm på närmare håll .

 

År 1937 återupptogs gruvdriften och en gruvlave i trä upprättades.

1945 började bygget med den stora gruvlaven i betong som stod klar året därpå. Laven var en hissbyggnad som stod uppe på ett lodrätt schakt och malmen hissades upp i korgar.

 

Under full produktion sysselsatte gruvan ca: 150 personer. Och man bröt ca: 100 000 ton malm per år.

Centralschaktet är 435 meter djupt och det djupaste schaktet är 470 meter djupt.

 

1973 lades gruvan ner och vattenfylldes. Men Sandvik provade borrar i en provgruva fram till 1990.

Fram till år 2003 användes gruvan till champinjonodling, och i dag lagras whiskey i gruvan.