Välkommen till

Torsåker

 

Kyrkan

 

Den första Kyrkan byggdes någon gång under 11–1300-talet. Hur den då såg ut vet man inte, men utseendet har ändrats många gånger.

 

I början av 1600-talet var kyrkan byggd av gråsten och tegel i ett rektangulärt plan, dess grundmurar finns delvis än i dag kvar under den nuvarande kyrkans golv.

 

År 1684 slog blixten ner i kyrkan och taket började brinna. I samband med reparationen av kyrkan har en utbyggnad skett.

 

År 1754 började det ombyggnadsarbete som gav kyrkan dess nuvarande utseende, men byggnaden blev så svag att den senare måste förbättras och blev fullbordad först år 1858.

 

Tornet var från början 38m högt med en kupol klot och kors, men även detta byggdes om och blev klart först 1792 med en höjd av 36m.