Välkommen till

Torsåker

Vy över Torsåker med missionskyrkan till höger

Namnet TORSÅKER

 

Namnet Torsåker härstammar med säkerhet ifrån vår tro i förkristen tid. Tor åskans gud, har också dyrkats som en fruktbarhetsgud. Dyrkandet av Tor anses ha kommit till våra trakter senast under 400–500-talet.

 

Tor sammansatt med åker vittnar om att Tor här har dyrkats som en herre över vegetationen. Ordet ”åker” i de gamla ortsnamnen avser alltid en plats helgad för de hedniskt religiösa riterna.

 

Under hedendomens slutstadium någon gång på Tiohundratalet inför hotet från den segerrikt framträngande kristendomen, tycks det främst ha varit till Tor som de gammaltroende satte sin tillit. Även i livets avgörande skeden var det främst till Tor man vände sig. Våra förfäder använde sig av honom som garant för äktenskapet och som beskyddare av de döda.

 

En lång tid efter att de gamla gudarna officiellt var avskaffade, så levde alltjämt ett stort mått av hedendomen kvar. Skriften i vår runsten vittnar om att redan på 1000-talet vann kristendomen mark i våra trakter.

 

Under häxeriprocessernas tider ”1500 och1600-talet” ansågs troligen namnet Torsåker vara en skamfläck sett från prästerligt håll. Man försökte då dölja dess ursprung genom att bl.a. konsekvent skriva Torgzåker i kyrkböcker och i brev. Men de lyckades aldrig att få sina församlingsmedlemmar med sig. Övriga handlingar, kartor och bergsmännens sockensigill fasthåller alltjämt vid det gamla Torsåker.