Välkommen till

Torsåker

 

En sägen om Torsåkers kyrka

 

När nu kristendomen kom så skulle ju naturligtvis socknen ha en kyrka, men var skulle den stå?

 

Folket i byarna kunde inte komma överens i den frågan, alla ville ju ha kyrkan så nära sin by som möjligt. Men ändå bestämdes en plats där bygget skulle ske, nämligen vid rullstensåsen mellan Hästbo och Vall.

 

Bygget började, men det var ett otacksamt jobb som männen i socknen hade. Ockulta makter rev på natten det som byggts under dagen så det blev aldrig något synligt resultat.

 

För att blidka makterna beslutade man att dessa själva skulle bestämma vart kyrkan skulle byggas. En oxe spändes för en stock som skulle användas vid bygget och oxen skulle få gå vart han ville med denna stock. Där oxen sedan stannade skulle kyrkan byggas. Oxen knallade i väg med stocken i riktning mot det gamla hednatemplet i Hoo och stannade på halva vägen, där Torsåkers första kyrka byggdes och där den står än i dag.

 

Traditionen berättar att många runstenar gömdes i den nya kyrkans tjocka murar. Detta var det enda sättet att på ett tillfredsställande sätt att bryta trollrunornas hemlighetsfulla kraft, eller att överföra den på den nya helgedomen.